Pazar, Ocak 09, 2011

Yeditepe Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi "DİJİTAL KÜLTÜR ÖZEL SAYISI" için Makale ÇağrısıGünümüzde teknolojinin baş döndüren bir hızla hayatın her alanında daha çok yer kapladığı  bir dönem yaşanmakta. Özellikle son yıllarda internet ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyada yaşam biçimlerini dönüştürmeye başlamıştır. İnsanlığın çalışma şekillerinin, öğrenme biçimlerinin, iletişim kurma yollarının büyük değişimlere uğradığı, tüketim alışkanlıklarının, kamusal yaşama katılım biçimlerinin, eğlence anlayışlarının farklılaştığı bu dönem “Dijital Çağ” olarak adlandırılmakta, hergün çeşitli disiplinlerde gerçekleşen “Dijital Devrim”lerden söz edilmektedir. 

Siber karakterlerin, siber kentlerin ve siber yaşamların konuşulduğu bir dünyada, akıllı makineler, akıllı evler ve akıllı kartlar günden güne yayılmakta, bilgisayarların ve telekomünikasyon araçlarının kullanımıyla farkında olarak ya da olmayarak tüm toplumlar bilgisayar ağlarına bağımlı hale gelmektedirler. Kısa bir dönem öncesine kadar fiziki ortamlarda bir araya gelen topluluklar bugün sanal dünyalarda buluşmakta ve milyonlarca kişi aynı anda internet üzerinde iletişim kurmaktadır.

Dergimizin bu sayısında, özel hayattan iş hayatına, ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, siyasetten eğlenceye, sanattan medyaya kadar her alanda kendini ağırlıklı olarak hissettiren dijital gelişmeler ele alınarak bir bütün olarak bu gelişmelerin ortaya koyduğu “dijital kültür” incelenecek, bu alandaki güncel tartışmalar sunulacaktır.

Bu kapsamda üzerinde durulabilecek konular şunlardır:

 • İnternet
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Bilgi Ekonomisi
 • Bilgi Toplumu, Ağ Toplumu
 • Dijital Teknoloji
 • Dijital Sanat, Dijital Tasarım, Dijital Kültür
 • Yeni Medya
 • Siber Alan, Sanal Topluluklar, Sanal Kültürler
 • Sanal Gerçeklik
 • Dijital Medya, Online İletişim
 • Web 2.0, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar


İletişim Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen, yukarıda belirtilen konulardan farklı olup, iletişimin disiplinlerarası niteliğinden hareketle ele aldığı konuya yeni bir boyut getiren tüm derlemeler, bilimsel araştırmalar, görüşme ve diğer yazılar değerlendirilecektir.

Çalışmaların 15 Nisan 2010 tarihine kadar safak.erkayhan@yeditepe.edu.tr ya da hangi dosya altında değerlendirileceği belirtilerek jcs@yeditepe.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Editör
Yrd. Doç. Dr.
Şafak Erkayhan

Tel:      0 (216) 578 07 79

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa