Cuma, Aralık 15, 2006

"B.A.H.D.B.S.H.K." TOPLANTISI YAPILDI

İnternet ve Hukuk Platformu’nun çağdaş yasal düzenleme politikaları üzerinde görüşme, "B.A.H.D.B.S.H.K." (Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun) tasarısı yürürlüğe girdiğinde, bu düzenlemeden etkilenecek ilgili tarafların görüşlerini öğrenme ve bir süredir “söylenti ve söylenme” biçiminde yapılan eleştirileri, taslak henüz son biçimini almadan açıkça duyurabilmek amacıyla yaptığı çağrı üzerine, bugün (14 Aralık 2006), İstanbul’da bir toplantı yapıldı. Bugünkü iletişimde evsahipliğini üstlenen “SuperOnline.Com”un, Beykoz, Kavacık’taki konferans salonunda yapılan toplantıya, Internet erişim ve hizmet sağlayıcıları, TBD, TİEV, TİD, MOBISAD gibi bilişim sektöründeki bazı mesleki ve sivil örgütler, Türk Telekom, Telekomünikasyon Kurumu ve “İvHP Gençlik” temsilcileri, hukukçular ve üniversiteliler ile sözkonusu tasarıyı hazırlayan Komisyon üyelerinden Doç.Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, Adalet Bakanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü web sitesinde, “Görüşe Gönderilenler” (http://www.kgm.adalet.gov.tr/gorus/gorus.html) alt bölümünden erişilen "B.A.H.D.B.S.H.K." tasarısı metnine göre, kanunun süjelerinden olup da toplantıda temsilcisi bulunanlar, bu düzenleme hakkında genel görüşlerini, kaygılarını ve beklentilerini belirttiler. Özetle şu görüş ve eleştiriler ileri sürüldü:

 • Çoğunluğun böyle bir kanunun yapılmakta oluşundan ve tasarıdan haberdar edilmediği,
 • Tasarıdaki bilişim ağı hizmetleri konusundaki tanımların çok geniş ve muğlak olduğu,
 • Internet üzerinde işlenen suçlar TCK da da düzenlendiği halde neden ikinci bir kanuna gerek duyulduğu,
 • Ağ hizmetlerinde rol alanların, kullanıcıların bilgilerini saklama konusunda “aşırı” yükümlü kılındığı,
 • Internet evlerinde kullanıcılara potansiyel suçlu muamelesi yapılırsa, “e-devlet olsa bile ‘e-millet’in bulunamayacağı”,
 • Erişim sağlayıcıların sorumluları bulmada sorun yaşadığı,
 • AB Direktiflerinde 6 ay olan bilgi saklamanın 5 yıl olarak öngörülmesinin dengesizliği,
 • Internet ortamında suç sayılan fiiller varsa aynı fiillerin “elektronik ortam” sayıldığı için “telefon”dakileri niçin kapsamadığı,
 • Erişim sağlayıcıların denetiminin Telekomünikasyon Kurumu’na verilmesinin, ikincinin altyapısal ve insan kaynakları açısından sınırlılığı nedeniyle elverişsiz olduğu,
 • Kanunun yapımında “öz-düzenleme” ve “birlikte-düzenleme” yöntemlerine hiç prim verilmediği,
 • Kanunun ABD’den mi AB’den mi daha çok etkilendiğinin anlaşılamadığı,
 • Kanunun net olarak belirleyemediklerinin, sonradan çıkacak bir Yönetmelik’le tamamlamaya çalışılmasının sakıcalı olduğu, bunun “Yönetmelikle suç ihdası”na yol açabileceği,
 • Bu tasarıdaki yaklaşımın, Türkiye’de Internet’in ilk yıllarında “genel ve tek bir Internet Kanunu olsa da herşeyi düzenlese” diye özetlenebilecek ve yanlış olan beklentiyi çağrıştırdığı...

Toplantının ikinci bölümünde söz alan Doç.Dr.Yazıcıoğlu, Internet’teki tasarı metninin değişmekte olduğunu, bu toplantıya katılma nedeninin de bundan dolayı olduğunu belirterek, yukarıda ileri sürülen olumsuzlukların pek çoğunun “zaten giderildiğini” söyledi. Doç. Dr. Yazıcıoğlu’na metnin son halinin “neden görülemediği” sorulduğunda tasarının “gizli” olduğu yanıtı alındı. “Gizli” tasarıyı yapan Komisyon üyelerinin “kimler olduğu” sorusuna da açık bir yanıt vermeyen Yazıcıoğlu’na daha sonra “bu yasal düzenlemeye karar verilmeden önce önce bir risk analizi yapılıp yapılmadığı” soruldu. Yazıcıoğlu, muhatabının kendisi olmadığını belirttiği bu soru üzerine “aslında buna gerek de yok, köprüden düşen zaten ölüyor” dedi..

Toplantı’yı Abdullah Raşit Güral kapattı ve “bilişim suçları yasası” diye bağımsız bir düzenlemenin yanlış olduğunu vurguladı.

Toplantıda alınan ortak karara göre, ilgili tüm taraflar görüşlerini daha net biçimde ve yazılı olarak Internet ve Hukuk Platformu iletişim ağında bir araya getirecekler.

0 Yorum:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa